Mednarodno sodelovanje

Sodelujemo z mednarodnimi organizacijami in nadzornimi organi držav zunaj EU, s čimer podpiramo učinkovito izvajanje zakonodaje in izmenjavo najboljših praks.

To izvajamo tako, da delujemo kot Evropski odbor za varstvo podatkov ali prek posameznih članov v številnih mednarodnih okvirih. Spodbujamo tudi skupne programe izobraževanja in osebne izmenjave.

Okviri mednarodnega sodelovanja

V nadaljevanju je nepopoln seznam mednarodnih okvirov sodelovanja, ki delujejo v zvezi z vprašanji glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

 • Svet Evrope – mednarodna ustanova, ki spodbuja spoštovanje človekovih pravic, vključno z varstvom podatkov. H Konvenciji o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov Sveta Evrope (Konvencija št. 108) lahko pristopijo evropske in neevropske države;
 • Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) – mednarodna organizacija, ki spodbuja izboljšanje gospodarskega in družbenega življenja po vsem svetu. Njihova delovna skupina za varnost in zasebnost v digitalnem gospodarstvu (SPDE) deluje na področju politik, ki zagotavljajo, da digitalna varnost in varstvo zasebnosti podpirata razvoj digitalnega gospodarstva;
 • Mednarodna konferenca pooblaščencev za varstvo podatkov in zasebnost (ICDPPC) – svetovna konferenca;
 • Spomladanska konferenca evropskih organov za varstvo podatkov;
 • Mreža za globalno uveljavljanje zasebnosti (GPEN) – mreža organov za izvajanje varovanja zasebnosti;
 • Berlinska skupina – mednarodna skupina za varstvo osebnih podatkov v telekomunikacijah (ICDPPC);
 • Francosko govoreče združenje organov za varstvo osebnih podatkov (AFAPDP);
 • Organi osrednje in vzhodne Evrope za varstvo osebnih podatkov (CEEDPA);
 • Azijsko-pacifiški forum za varstvo zasebnosti (APPA) – mreža azijskih organov za varstvo zasebnosti;
 • Skupina za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje (APEC);
 • Common Thread Network (Mreža rdeče niti) (CTN);
 • Ibero-ameriška mreža za varstvo podatkov (RIPD).