Dostop javnosti do dokumentov

Do dokumentov Evropskega odbora za varstvo podatkov imajo pravico dostopati vsi državljani Evropske unije in vse fizične ali pravne osebe, ki živijo v državi članici ali imajo tam svoj sedež. Ta pravica velja za vse dokumente, ki jih Evropski odbor za varstvo podatkov hrani in ki se nanašajo na kakršno koli zadevo v zvezi z njihovo odgovornostjo.

Evropski odbor za varstvo podatkov lahko v izjemnih primerih zavrne razkritje dokumenta ali njegovega dela. Razlogi za zavrnitev in druga postopkovna pravila so opisani v uredbi EU o dostopu javnosti.

Če menite, da je bil dostop neupravičeno zavrnjen, lahko vložite pritožbo pri evropski varuhinji človekovih pravic ali vložite tožbo pri Sodišču Evropske unije.