Obvestilo o varstvu podatkov

In line with Regulation 2018/1725, the EDPB collects your personal information only to the extent necessary to fulfil a precise purpose related to our tasks.
We put in place measures to guarantee that your data are kept up-to-date and processed securely.
Here below we provide you with some general information regarding the processing of personal data on our website. Specific information about processing activities of the EDPB other than the ones associated with this website will be provided separately.
You have specific rights when it comes to the processing of your personal data by us.
When your personal data is processed by the EDPB, you have the right to know about it.
You have the right to access the information and have it rectified without delay if it is inaccurate or incomplete.
You can ask to have it blocked under certain circumstances.
You can also object to it, in certain circumstances, on grounds relating to your specific situation.
You can request that any of the above changes be communicated to other parties to whom your data have been disclosed.
You have also the right not to be subject to automated decisions (made solely by machines) affecting you, as defined by law.
You have the right to receive your personal data in a standardised format in case you wish to transfer it to another controller (data portability).
You have the right to complain at any time if you believe your data protection rights have been breached.
These rights are outlined in Chapter III of the current data protection Regulation 2018/1725.

Vaše pravice, kadar obdelujemo vaše podatke

Kadar EOVP obdeluje vaše osebne podatke, imate pravico, da ste o tem obveščeni.

Pravico imate, da dostopate do informacij in do njihovega takojšnjega popravka, če so netočne ali nepopolne.

V določenih okoliščinah lahko zahtevate blokiranje podatkov.

Nasprotujete lahko tudi obdelavi podatkov, če menite, da je ta nepoštena in nezakonita, in zahtevate izbris podatkov.

Zahtevate lahko, da se vse zgornje spremembe sporočijo drugim osebam, ki so jim bili vaši podatki razkriti.

Prav tako imate pravico, da se o vas ne sprejemajo avtomatizirane odločitve (sprejete izključno strojno), ki vplivajo na vas, kot je določeno v zakonodaji.

Če menite, da so bile vaše pravice do varstva podatkov kršene, se lahko kadarkoli pritožite.

Te pravice so navedene v členih od 13 do 19 veljavne uredbe o varstvu podatkov, tj. Uredbe (ES) št. 45/2001.

Kako uveljavljate svoje pravice do varstva podatkov pri EOVP?

Če EOVP obdeluje vaše osebne podatke in želite uveljavljati svoje pravice do varstva podatkov, nam pošljite pisni zahtevek po elektronski pošti EDPB-DPO@edpb.europa.eu ali ga po pošti v zaprti ovojnici pošljite naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov.

Načeloma ne sprejemamo ustnih zahtevkov (telefonskih ali osebnih). Vašega zahtevka namreč morda ne bomo mogli obravnavati, dokler ga ne analiziramo in vas zanesljivo identificiramo.

Vaš zahtevek mora vsebovati podroben in natančen opis podatkov, do katerih želite dostopati. Če se pojavi upravičen dvom o vaši identiteti, boste lahko pozvani, da predložite kopijo dokumenta, ki bo potrdil vašo identiteto. To je lahko dokument, kot je vaša osebna izkaznica ali potni list. Če predložite kateri koli drug dokument, morajo biti podatki o vašem imenu in naslovu jasni, da bo identifikacija mogoča, fotografije in katere koli druge osebne značilnosti pa so lahko zatemnjene.

Naša uporaba informacij iz vašega identifikacijskega dokumenta je strogo omejena: podatki se bodo uporabili le za potrditev vaše istovetnosti in se ne bodo shranjevali dlje, kot je potrebno za ta namen.

Vaši osebni podatki in naše spletišče

Spletišče EOVP je naše najpomembnejše komunikacijsko orodje. Na njem objavljamo informacije o našem delu, kot so naše smernice, priporočila, najboljše prakse, nasvete, mnenja in odločitve. Prav tako objavljamo novice v zvezi z varstvom podatkov in informacije o temah v zvezi z varstvom podatkov za splošno javnost kot tudi za naše bolj strokovno usposobljeno občinstvo.

Pri nekaterih storitvah, ki jih ponujamo na našem spletišču, je potrebna obdelava vaših osebnih podatkov.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na našem spletišču, obdelujemo za naslednje namene:

- da vam omogočimo dostop do našega spletišča. We only use technical session cookies to detect if the user supports JavaScript or not, and

- kadar nam prek našega spletišča ali kako drugače pošljete zahtevek ali pritožbo, le za obravnavo tega zahtevka ali pritožbe;

- za statistične namene.

Informacij ne uporabljamo večkrat in za namene, ki so drugačni od navedenih. Vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli razkrivali za namene neposrednega trženja.

Pod določenimi pogoji, predpisanimi v zakonodaji, lahko informacije razkrijemo tretjim osebam (kot so Evropski urad za boj proti goljufijam, Računsko sodišče ali organi kazenskega pregona), če je to potrebno in sorazmerno za zakonite, posebne namene.

Vaših osebnih podatkov praviloma ne hranimo dlje, kot je potrebno za namene, za katere smo jih zbrali. Vendar jih lahko hranimo dlje časa za zgodovinske, statistične ali znanstvene namene, pri čemer imamo vzpostavljene ustrezne zaščitne ukrepe.

Družbena omrežja
EOVP uporablja družbena omrežja, da svoje delo predstavi prek množično uporabljanih kanalov. Zamisli in stališča, ki jih EOVP izrazi na družbenih omrežjih, so zgolj informativne narave. Nobeno komuniciranje prek družbenih omrežij se ne šteje za pravno ali uradno obvestilo v imenu odbora.