Career opportunities

O nama

Tajništvo pruža analitičku, administrativnu i logističku potporu EOZP-u, uključujući priopćenja, izradu dokumenata i organizaciju sastanaka.

Što nudimo

Nudimo ugodno radno okruženje s malo birokracije, visokim stupnjem neovisnosti i vrlo raznolikim poslovima.

Imamo ambicioznu strategiju jednakih mogućnosti kako bismo vam pomogli da ostvarite svoj potencijal.

Svojom ambicioznom politikom učenja i razvoja poduprijet ćemo vaše profesionalne ciljeve i poboljšati vaše osobne vještine.

Osoblje Tajništva zapošljava Europski nadzornik za zaštitu podataka. Kao zaposlenik institucije EU-a, imate koristi od svih mogućnosti u pogledu radnog odnosa, zapošljavanja, napredovanja, plaće i naknada koje su utvrđene u Pravilniku o osoblju.

Kako zapošljavamo

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Zapošljavanje se obavlja na temelju posebnih natječaja za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta:

Službenici

Ako se slobodno radno mjesto ne popuni postojećim zaposlenicima, natječaj za slobodno radno mjesto objavljujemo na međuinstitucijskoj stranici s obavijestima o slobodnim radnim mjestima kojoj se može pristupiti putem intraneta svih europskih institucija.

Na natječaj za slobodno radno mjesto mogu se prijaviti službenici iz svih europskih institucija. Ako kandidati imaju sve potrebne kvalifikacije, obavlja se premještaj iz jedne institucije u drugu.

Budući da se na osoblje Tajništva primjenjuje Pravilnik o osoblju i ista politika mobilnosti kao na zaposlenike većih institucija EU-a, jednostavno se prenosi vaš razred, stupanj, godine radnog staža i svi ostali elementi povezani s radnim odnosom: radeći za nas nećete izgubiti nijedno od svojih prava.

Ugovorno osoblje

Stručnjake za zaštitu podataka i ostalo administrativno osoblje povremeno zapošljavamo na temelju ugovora na određeno vrijeme („ugovorno osoblje”).

Ugovorno osoblje zapošljavamo s popisa kandidata (koji se nalazi u bazi podataka) nakon postupka odabira koji se naziva CAST, a organizira ga EPSO.

Međutim, uzimamo u obzir i spontane prijave za određena radna mjesta stručnjaka za zaštitu podataka, stručnjaka u drugim područjima ili za administrativna radna mjesta.

Ako želite više informacija ili biste željeli podnijeti spontanu prijavu, obratite se na recruitment@edps.europa.eu. Ako želite podnijeti prijavu, navedite da podnosite prijavu za radno mjesto u Tajništvu EOZP-a.

Nacionalni stručnjaci

Nacionalni stručnjaci iz nacionalnih javnih tijela u državama članicama EU-a ponekad se upućuju u Tajništvo na određeno vrijeme.

Nacionalni stručnjaci stječu vrijedno iskustvo na razini EU-a, a mi možemo iskoristiti njihove profesionalne vještine i iskustvo.

Ako postoji slobodno radno mjesto za upućenog nacionalnog stručnjaka, nacionalnim tijelima za zaštitu podataka dostavit ćemo poziv na podnošenje prijava.

Pozivamo i stalna predstavništva država pri EU-u da nam pomognu pronaći odgovarajuće kandidate.

Kandidati NE SMIJU izravno podnositi prijave za ovaj program već to trebaju učiniti preko poslodavca koji će im i dalje isplaćivati plaću tijekom upućivanja.

Za više informacija obratite se na sne@edps.europa.eu.

Osoblje za privremene zadaće

Prema potrebi povremeno zapošljavamo osoblje na kratko razdoblje do šest mjeseci. To činimo uz pomoć agencija za zapošljavanje.

Pripravništvo

Provodimo petomjesečni pripravnički program kojim se osobama koje su nedavno završile sveučilišni studij nudi prilika da primjenjuju znanje stečeno tijekom studija i da steknu praktično iskustvo obavljajući naše svakodnevne aktivnosti.

Program se provodi dvaput godišnje s početkom u listopadu i ožujku i obično istodobno primamo dva pripravnika.

Podložno posebnim i ograničenim kriterijima prihvaćamo i studente diplomskih i doktorskih studija na kratkoročni, neplaćeni pripravnički staž.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Za više informacija obratite se na stage@edps.europa.eu.