Career opportunities

Kdo jsme

Sekretariát poskytuje sboru analytickou, administrativní a logistickou podporu, včetně komunikace, přípravy dokumentů a organizace zasedání.

Co nabízíme

Nabízíme přátelské pracovní prostředí, malou byrokracii, vysokou míru samostatnosti a velmi rozmanitou práci.

Máme ambiciózní strategii v oblasti rovných příležitostí, která pomůže naplnit váš potenciál.

Naše ambiciózní politika učení a rozvoje podpoří vaše cíle v oblasti kariérního růstu a zlepší vaše osobní dovednosti.

Pracovníci sekretariátu jsou zaměstnanci EIOÚ. Jakožto zaměstnanci instituce EU jsou vám k dispozici všechny příležitosti, pokud jde o kariérní postup, nábor, povýšení, plat a benefity stanovené ve služebním řádu.

Jak pracovníky přijímáme

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Veškeré nábory se uskutečňují prostřednictvím zvláštních oznámení výběrových řízení na volná pracovní místa pro tyto pozice:

Úředníci

Není-li volné pracovní místo obsazeno interně, zveřejňujeme oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo na webové stránce interinstitucionálních oznámení výběrových řízení, která je přístupná z intranetu všech evropských institucí.

Volné pracovní místo je dostupné pro úředníky ze všech evropských institucí. Splňují-li uchazeči veškeré požadované kvalifikace, je možný přesun mezi institucemi.

Jelikož se na pracovníky sekretariátu vztahuje služební řád a jelikož využívají stejnou politiku mobility jako pracovníci ve větších institucích EU, můžete bez problémů změnit svou platovou třídu, stupeň, hodnostní zařazení a veškeré ostatní kariérní prvky: pokud pracujete pro nás, nepřicházíte o žádný ze svých nároků.

Smluvní zaměstnanci

Příležitostně přijímáme specialisty na ochranu údajů a jiné administrativní pracovníky na základě smluv na dobu určitou („smluvní zaměstnance“).

Smluvní zaměstnance přijímáme ze skupiny žadatelů (uvedených v databázi) na základě výběrového řízení nazývaného CAST, které organizuje Evropský úřad pro výběr personálu.

V případě určitých specialistů na ochranu údajů, odborníků v jiných oblastech či administrativních pozic však posoudíme i spontánní přihlášky.

Pokud chcete získat více informací nebo podat spontánní přihlášku, obraťte se na adresu recruitment@edps.europa.eu. Chcete-li podat žádost, uveďte, že se ucházíte o místo v sekretariátu sboru.

Národní odborníci

Do sekretariátu jsou někdy na určitou dobu vysláni národní odborníci z vnitrostátních subjektů veřejného sektoru v členských státech EU.

Vyslaní národní odborníci získají cenné zkušenosti na úrovni EU a umožňují, abychom využili jejich odborných dovedností a zkušeností.

Existuje-li vhodná příležitost pro vyslaného národního odborníka, kontaktujeme vnitrostátní úřady pro ochranu údajů s výzvou k podávání přihlášek.

Žádáme rovněž stálá zastoupení jednotlivých členských států při EU, aby nám pomohla najít vhodné kandidáty.

V případě tohoto programu NEMOHOU kandidáti podávat přihlášky přímo, nýbrž musí tak učinit prostřednictvím svého zaměstnavatele, který jim během vyslání i nadále vyplácí plat.

Pokud jde o více informací, obraťte se na adresu sne@edps.europa.eu.

Dočasní zaměstnanci

V případě potřeby zaměstnáváme pracovníky občas i krátkodobě, a to až na šest měsíců. Toto činíme prostřednictvím personálních agentur.

Stáže

Provádíme program pětiměsíčních stáží, který čerstvým absolventům vysokých škol umožňuje uplatnit znalosti získané během studia a získat praktické zkušenosti s naší každodenní činností.

Program běží dvakrát ročně, začíná v říjnu a březnu a obvykle jsou najednou přijati dva stážisté.

Na základě určitých omezených kritérií přijímáme vysokoškolské studenty a doktorandy také na krátké, neplacené stáže.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Hledáte-li více informací, obraťte se na adresu stage@edps.europa.eu.