Career opportunities

Min aħna

Is-Segretarjat jipprovdi appoġġ analitiku, amministrattiv u loġistiku lill-EDPB, inklużi komunikazzjonijiet, it-tħejjija ta’ dokumenti u l-organizzazzjoni ta’ laqgħat.

X’noffru

Aħna noffru ambjent tax-xogħol akkoljenti, li fih ftit burokrazija, ħafna awtonomija u li joffri xogħol differenti ħafna.

Aħna għandna strateġija ambizzjuża ta’ opportunitajiet indaqs biex ngħinuk tilħaq il-potenzjal tiegħek.

Il-Politika ambizzjuża tagħna tat-Tagħlim u Żvilupp se tappoġġa l-għanijiet tal-iżvilupp tal-karriera tiegħek u ttejjeb il-ħiliet personali tiegħek.

Il-Persunal fis-Segretarja huwa impjegat mill-KEPD. Bħala impjegat ta’ istituzzjoni tal-UE, int tibbenefika mill-opportunitajiet kollha f’termini ta’ karriera, reklutaġġ, promozzjoni, paga u benefiċċji, kif stabbilit fir-Regolamenti tal-Persunal.

Kif nirreklutaw

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Ir-reklutaġġ kollu jsir permezz ta’ avviżi ta’ postijiet battala speċifiċi għar-rwoli li ġejjin:

Uffiċjali

Jekk pożizzjoni battala ma timteliex internament, aħna nippubblikaw avviż ta’ post battal fil-paġna tal-Avviżi ta’ Postijiet Battala Interistituzzjonali, li tista’ tiġi aċċessata mill-intranet tal-Istituzzjonijiet Ewropej kollha.

Il-post battal huwa miftuħ għall-uffiċjali kollha mill-istituzzjonijiet Ewropej. Jekk il-kandidati jissodisfaw il-kwalifiki meħtieġa kollha, isir trasferiment interistituzzjonali.

Peress li l-persunal tas-Segretarjat huwa kopert mir-Regolamenti tal-Persunal u jibbenefika mill-istess politika ta’ mobbiltà bħall-persunal fl-istituzzjonijiet tal-UE iktar kbar, int tista’ tittrasferixxi l-grad, l-iskala, l-anzjanità u l-elementi l-oħra kollha tal-karriera tiegħek mingħajr xkiel: int ma titlef l-ebda mid-drittijiet tiegħek jekk taħdem magħna.

Aġenti kuntrattwali

Xi drabi aħna nirreklutaw speċjalisti dwar il-protezzjoni tad-data u persunal amministrattiv ieħor fuq kuntratti b'terminu fiss (“aġenti kuntrattwali”).

Aħna nirreklutaw l-aġenti kuntrattwali minn għażla ta’ applikanti (li jinżammu fuq bażi ta’ data), wara proċedura tal-għażla magħrufa bħala CAST, li tiġi organizzata mill-EPSO.

Madankollu, aħna se nikkunsidraw applikazzjonijiet spontanji għal ċerti speċjalisti dwar il-protezzjoni tad-data, esperti f’oqsma oħra, jew pożizzjonijiet amministrattivi.

Jekk jogħġbok ikkuntattja lil recruitment@edps.europa.eu jekk trid aktar informazzjoni jew jekk tixtieq tagħmel applikazzjoni spontanja. Jekk tixtieq tagħmel applikazzjoni, jekk jogħġbok semmi li qiegħed/qiegħda tapplika għal pożizzjoni fis-Segretarjat tal-EDPB.

Esperti nazzjonali

Esperti nazzjonali (ENS) xi drabi jiġu sekondati lis-Segretarjat għal terminu fiss mill-persunal ta’ korpi nazzjonali tas-settur pubbliku fl-Istati Membri tal-UE.

ENS jiksbu esperjenza siewja fil-livell tal-UE, u jippermettulna nibbenefikaw mill-ħiliet u mill-esperjenza professjonali tagħhom.

Meta jkun hemm opportunità ta’ xogħol għal ENS, aħna se nikkuntattjaw lill-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data b’sejħa għall-applikazzjonijiet.

Aħna nistiednu wkoll lil rappreżentanzi permanenti nazzjonali fl-UE sabiex jgħinuna nsibu kandidati xierqa.

Il-kandidati MA JISTGĦUX japplikaw direttament għal dan il-programm, iżda jenħtieġ li jagħmlu dan permezz tal-impjegatur tagħhom, li jkompli jħallas is-salarju tagħhom waqt is-sekondar.

Jekk jogħġbok ikkuntattja lil sne@edps.europa.eu għal aktar informazzjoni.

Persunal interim

Xi drabi aħna nimpjegaw persunal għal terminu qasir sa sitt xhur jekk ikun hemm bżonn. Aħna nagħmlu dan permezz ta’ aġenziji tax-xogħol temporanju.

Traineeship

Aħna mmexxu programm tat-traineeships ta’ ħames xhur, fejn noffru lil gradwati riċenti tal-università l-opportunità li japplikaw l-għarfien li jkunu kisbu matul l-istudji tagħhom, u jiksbu esperjenza prattika tal-attivitajiet tagħna ta’ kuljum.

Il-programm isir darbtejn fis-sena, fejn jibda f’Ottubru u f’Marzu, u normalment jospita żewġ trainees fl-istess perjodu.

Aħna naċċettaw ukoll, taħt kriterji speċifiċi u limitati, studenti tal-università u studenti tal-PhD għal traineeships b'terminu qasir u mingħajr rimunerazzjoni.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Jekk jogħġbok ikkuntattja lil stage@edps.europa.eu għal aktar informazzjoni.