Способи за отчетност

Публикуваме два обществени регистъра, за да насърчим отчетността и откритостта:

  • кодекси за поведение, акцентиращи върху правилното прилагане на ОРЗД в различни сектори, в които се обработват данни и в различни видове предприятия; и