Pārskatatbildība

Lai veicinātu pārskatatbildību, caurspīdīgumu un atklātību, EDAK publicē divus publiskus reģistrus:

  • rīcības kodeksus, kuros uzmanība tiek pievērsta VDAR pienācīgai piemērošanai dažādās apstrādes jomās un dažādu veidu uzņēmumos; un