Uirlisí Cuntasachta

Foilsímid dhá chlár phoiblí ar mhaithe le cuntasacht agus oscailteacht a chur chun cinn:

  • cóid iompair, lena ndírítear ar chur i bhfeidhm cuí an GDPR in earnálacha difriúla próiseála agus i gcineálacha difriúla fiontar; agus