Sarcini și atribuții

Obiectivul CEPD este de a asigura aplicarea și aplicarea consecventă a legislației privind protecția datelor în Spațiul Economic European.

În acest scop, CEPD:

 • Adoptă decizii obligatorii adresate autorităților naționale de supraveghere (AS) pentru a soluționa litigiile atunci când acestea pun în aplicare RGPD. Astfel de litigii pot apărea atunci când autoritățile de supraveghere nu ajung la un acord cu privire la un caz transfrontalier.

  Image removed.
 • Oferă orientări generale (inclusiv orientări, recomandări și bune practici) pentru a clarifica și a promova o înțelegere comună a legislației UE privind protecția datelor;

   
 • Adoptă avize adresate Comisiei Europene sau autorităților naționale de supraveghere:
  1. pentru a consilia Comisia Europeană cu privire la orice aspect legat de protecția datelor cu caracter personal și proiectele legislative (articolul 70 din RGPD). În unele cazuri, CEPD emite avize comune împreună cu AEPD (articolul 42 din Regulamentul 2018/1725);
  2. pentru a asigura coerența activităților autorităților naționale de supraveghere în chestiuni transfrontaliere (articolul 64 din RGPD). În cazul în care autoritățile nu respectă un aviz emis de CEPD, acestea pot adopta o decizie cu caracter obligatoriu;

    
 • Promovează și sprijină cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere, inclusiv în ceea ce privește asigurarea respectării legislației.

   
 • Asigură secretariatul Comitetului de supraveghere coordonată (CSC). Supravegherea coordonată a sistemelor informatice la scară largă și a organismelor, oficiilor și agențiilor UE este organizată în cadrul CEPD.