Cooperarea internațională

Colaborăm cu organizațiile internaționale și autoritățile de supraveghere ale țărilor din afara UE, pentru a sprijini aplicarea eficientă a legii și a împărtăși cele mai bune practici.

Facem aceasta lucrând în baza mai multor cadre internaționale, fie în calitate de CEPD, fie prin  membrii noștri individuali. De asemenea, promovăm programe comune de formare și schimburi de personal.

Cadre de cooperare internațională

Aceasta este o listă a cadrelor de cooperare internațională în materia protecției datelor și a vieții private.

 • Consiliul Europei - instituția internațională care promovează drepturile omului, inclusiv protecția datelor. Convenția Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția 108), la care pot adera atât țările europene, cât și țări non-europene
 • Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - organizația internațională care promovează îmbunătățirea vieții economice și sociale a oamenilor din întreaga lume. Grupul său de lucru pentru securitate și viață privată în economia digitală (SPDE) elaborează politici care să asigure că securitatea digitală și protecția vieții private sprijină dezvoltarea economiei digitale
 • Conferința internațională a comisarilor pentru protecția datelor și a vieții private (ICDPPC) – conferință mondială
 • Conferința de primăvară a autorităților europene pentru protecția datelor
 • Global Privacy Enforcement Network (GPEN) - rețeaua autorităților de aplicare a legilor privind viața privată
 • Grupul de la Berlin - Grupul internațional de lucru privind protecția datelor în telecomunicații (IWGDPT)
 • Asociația francofonă a autorităților pentru protecția datelor cu caracter personal (AFAPDP);
 • Autoritățile pentru protecția datelor din Europa Centrală și de Est (CEEDPA);
 • Forumul Asia-Pacific privind viața privată (APPA) - rețeaua autorităților asiatice responsabile pentru protecția vieții private
 • Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC)
 • Common Thread Network (CTN)
 • Rețeaua ibero-americană pentru protecția datelor (RIPD)