Accesul public la documente

Orice cetățean al Uniunii Europene și orice persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul social într-un stat membru are drept de acces la documentele CEPD. Acest drept se aplică tuturor documentelor deținute de EDPB referitoare la orice aspect legat de responsabilitatea acestuia.

În cazuri excepționale, CEPD poate refuza divulgarea unui document sau a unei părți din acesta. Motivele refuzului și alte reguli procedurale sunt descrise în regulamentul UE privind accesul public.

În cazul în care considerați că vi s-a refuzat în mod nejustificat accesul, puteți depune o plângere la Ombudsmanul European sau puteți înainta o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.