Feladatok

Az EDPB célja az adatvédelmi jogszabályok következetes alkalmazásának és érvényesítésének biztosítása az Európai Gazdasági Térség egészében.

E célból az EDPB:

 • A nemzeti felügyeleti hatóságokhoz címzett, kötelező erejű határozatokat fogad el a jogviták rendezése érdekében, amennyiben azok elősegítik az általános adatvédelmi rendelet végrehajtását. Ilyen viták akkor merülhetnek fel, ha a felügyeleti hatóságok nem jutnak megállapodásra egy határokon átnyúló ügyben.Image removed.
 • Általános iránymutatást nyújt (beleértve az iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált gyakorlatokat) az uniós adatvédelmi jogszabályok tisztázása és egységes értelmezésének előmozdítása érdekében;

   
 • Az Európai Bizottságnak vagy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak címzett véleményeket fogad el:
  1. tanácsot ad az Európai Bizottságnak a személyes adatok védelmével és a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos bármely kérdésben (GDPR 70. cikk). Egyes esetekben az EDPB az EDPS közösen közös véleményeket ad ki (pl. az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikke);
  2. a nemzeti felügyeleti hatóságok határokon átnyúló ügyekben folytatott tevékenységei következetességének biztosítása (az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke szerint). Ha a hatóságok nem tartják tiszteletben az EDPB által kiadott véleményt, az kötelező erejű határozatot fogadhat el;

    
 • Előmozdítja és támogatja a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti együttműködést, többek között a végrehajtás terén.

   
 • Biztosítja a Titkárságot a Koordinált Felügyeleti Bizottságnak. Továbbá a nagyméretű IT-rendszerek, valamint az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek összehangolt felügyeletét is az EDPB keretében szervezik meg.