Jogi keretek

Az EDPB-t a 2016. április 27-én elfogadott, és az Unió Hivatalos Lapjában 2016. május 4-én közzétett uniós általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hozta létre.

Felhívjuk figyelmét, hogy az általános adatvédelmi rendelet helyesbítése 2018. május 23-án jelent meg a Hivatalos Lapban, és itt érhető el. Az uniós általános adatvédelmi rendelet (GDPR) egységes szerkezetbe foglalt változata itt tekinthető meg.

A GDPR, amely 2016. május 24-én lépett hatályba és 2018. május 25-től alkalmazandó, az EU-ban végzett személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó harmonizált szabályrendszert hoz létre.

Az új szabályrendszer annak biztosítását tűzi célul, hogy a személyes adatok magas szintű védelmet élvezzenek mindenütt az Európai Unióban, ezáltal növeli a jogbiztonságot a magánszemélyek és az adatkezelő szervezetek számára, valamint magasabb fokú védelmet nyújt az egyéneknek.

Bizonyos ágazatokban továbbra is speciális szabályokat kell alkalmazni.

A rendőrségi adatvédelmi irányelv  az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett adatkezelésre alkalmazandó.

Ezt az irányelvet a GDPR-ral együtt, 2016. április 27-én fogadták el, és 2016. május 4-én tették közzé az EU Hivatalos Lapjában. 2016. május 5-én lépett hatályba, és az uniós tagállamoknak 2018. május 6-ig kell átültetniük nemzeti jogszabályaikba.

A magánszektor és az állami szektor jelentős részének esetében a GDPR a 95/46/EK adatvédelmi irányelvet, míg a bűnüldözési szektor esetében a PDPD a 2008/977/IB tanácsi kerethatározatot váltja.

A 2018. december 11-én hatályba lépett 2018/1725 rendelet megállapítja az uniós intézményekre vonatkozó adatvédelmi szabályokat.