Zadaće i dužnosti

Cilj je EDPB osigurati dosljednu primjenu i provedbu zakonodavstva o zaštiti podataka u cijelom Europskom gospodarskom prostoru.

U tu svrhu Europski odbor za zaštitu podataka:

 • Donosi obvezujuće odluke upućene nacionalnim nadzornim tijelima radi rješavanja sporova pri provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Takvi sporovi mogu nastati kada nadzorna tijela ne postignu dogovor o prekograničnom predmetu.

  Image removed.
 • Pruža opće smjernice (uključujući smjernice, preporuke i najbolje prakse) za pojašnjenje i promicanje zajedničkog razumijevanja zakona EU-a o zaštiti podataka;

   
 • Donosi mišljenja upućena Europskoj komisiji ili nacionalnim nadzornim tijelima:
  1. savjetovati Europsku komisiju o svim pitanjima povezanima sa zaštitom osobnih podataka i nacrtima zakonodavstva (članak 70. Opće uredbe o zaštiti podataka). U nekim slučajevima Europski odbor za zaštitu podataka izdaje zajednička mišljenja zajedno s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka (članak 42. Uredbe 2018/1725);
  2. osigurati dosljednost aktivnosti nacionalnih nadzornih tijela u prekograničnim pitanjima (članak 64. Opće uredbe o zaštiti podataka). Ako nadležna tijela ne poštuju mišljenje Europskog odbora za zaštitu podataka, mogu donijeti obvezujuću odluku;

    
 • Promiče i podupire suradnju među nacionalnim nadzornim tijelima, među ostalim u području provedbe.

   
 • Pruža tajništvo Koordiniranom nadzornom odboru (CSC). Koordinirani nadzor opsežnih IT sustava i tijela, ureda i agencija EU-a organiziran je u okviru EDPB.