Opgaver og pligter

EDPB’s mål er at sikre en ensartet anvendelse og håndhævelse af databeskyttelseslovgivningen i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Med henblik herpå gør EDPB følgende:

 • Vedtager bindende afgørelser rettet til de nationale tilsynsmyndigheder for at bilægge tvister i forbindelse med håndhævelsen afGDPR. Sådanne tvister kan opstå, når tilsynsmyndighederne ikke når til enighed om en grænseoverskridende sag.

  Image removed.
 • Udarbejder generel vejledning (herunder retningslinjer, anbefalinger og bedste praksis) med henblik på at præcisere og fremme en fælles forståelse af EU's databeskyttelseslovgivning

   
 • Vedtager udtalelser rettet til Europa-Kommissionen eller de nationale tilsynsmyndigheder med henblik på:
  1. at rådgive Europa-Kommissionen om ethvert spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger og lovforslag (artikel 70 i GDPR). I nogle tilfælde afgiver Databeskyttelsesrådet fælles udtalelser sammen med EDPS (artikel 42 i forordning 2018/1725)
  2. at sikre sammenhæng mellem de nationale tilsynsmyndigheders aktiviteter i grænseoverskridende spørgsmål (artikel 64 i GDPR). Hvis myndighederne ikke følger en udtalelse fra Databeskyttelsesrådet, kan det vedtage en bindende afgørelse

    
 • Fremmer og støtter samarbejdet mellem de nationale tilsynsmyndigheder, herunder omkring håndhævelse.

   
 • Stiller sekretariatet til rådighed for Det Koordinerede Tilsynsudvalg (CSC). Det koordinerede tilsyn med store IT-systemer og EU-organer, -kontorer og -agenturer tilrettelægges inden for rammerne af EDPB.