Zadania i obowiązki

Celem EROD  jest zapewnienie spójnego stosowania i egzekwowania prawa o ochronie danych w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W tym celu EROD :

 • Przyjmuje wiążące decyzje kierowane do krajowych organów nadzorczych w celu rozstrzygania sporów przy egzekwowaniu RODO. Takie spory mogą powstać, gdy organy nadzorcze nie osiągną porozumienia w sprawie transgranicznej.

  Image removed.
 • Zapewnia ogólne wytyczne (w tym wytyczne, zalecenia i najlepsze praktyki) mające na celu wyjaśnienie i promowanie wspólnego rozumienia unijnych przepisów o ochronie danych;

   
 • Przyjmuje opinie skierowane do Komisji Europejskiej lub do krajowych organów nadzorczych w celu:
  1. doradzania Komisji Europejskiej w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i projektami ustaw (art. 70 RODO). W niektórych przypadkach EROD wydaje wspólne opinie wraz z EIOD (art. 42 rozporządzenia 2018/1725);
  2. zapewnienia spójności działań krajowych organów nadzorczych w sprawach transgranicznych (art. 64 RODO). Jeżeli organy nie przestrzegają opinii wydanej przez EROD, EROD może  przyjąć wiążącą decyzję;

    
 • Promuje i wspiera współpracę między krajowymi organami nadzorczymi, w tym w zakresie egzekwowania prawa.

   
 • Zapewnia Sekretariat  dla Komitetu Skoordynowanego Nadzoru (CSC). Skoordynowany nadzór nad wielkoskalowymi systemami informatycznymi oraz nad organami i jednostkami organizacyjnymi UE jest zorganizowany w ramach EROD.