Konsultacje publiczne

Organizujemy konsultacje publiczne w celu zebrania poglądów i obaw wszystkich zainteresowanych stron i obywateli.

Informujemy, że możemy publikować odpowiedzi uczestników konsultacji na naszej stronie internetowej. Każda konsultacja będzie zawierać oświadczenie o ochronie prywatności, które określa w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe uczestników i ich prawa.