Tajništvo EOZP-a

Tajništvo EDPB-a ima sjedište u Bruxellesu i pruža analitičku, administrativnu i logističku potporu Europskom odboru za zaštitu podataka. To uključuje:

  • Pripremanje, sastavljanje, prevođenje i objavljivanje mišljenja EDPB, obvezujućih odluka i drugih tekstova;
  • Osiguravanje komunikacije s europskim institucijama i javnošću;
  • Pružanje informatičkih rješenja za komunikaciju među članovima EDPB;
  • Organiziranje sastanaka EDPB.

Tajništvo Europskog odbora za zaštitu podataka sastoji se od pravne službe, komunikacijskog sektora, tima za IT i upravnog tima.

Osoblje Tajništva zapošljava EDPS i radi prema uputama predsjednika EDPB. Uvjeti suradnje između EDPB i EDPS utvrđeni su Memorandumom o razumijevanju.

 

Isabelle VEREECKEN
Isabelle VEREECKEN
Head of the EDPB Secretariat
Gwendal LE GRAND
Gwendal LE GRAND
Deputy Head of Unit
Myriam GUFFLET
Litigation and International Affairs Sector
Carolina FOGLIA
Legal Affairs - Cooperation and Enforcement Sector
Greet GYSEN
Information and Communications Sector
Effrosyni PANAGOU
Administrative Matters Sector
Ahmed IMMOUN
IT Matters Sector