Obavijest o zaštiti podataka

U skladu s Uredbom br. 2018/1725, Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) prikuplja vaše osobne podatke samo u mjeri potrebnoj za točno određenu svrhu povezanu s našim zadatcima.
Uvodimo mjere kako bismo jamčili ažuriranje vaših podataka i njihovu sigurnu obradu.
U nastavku navodimo neke opće informacije o obradi osobnih podataka na našem mrežnom mjestu. Posebne informacije o aktivnostima obrade podataka Europskog odbora za zaštitu podataka, osim onih povezanih s ovim mrežnim mjestom, bit će navedene odvojeno.
You have specific rights when it comes to the processing of your personal data by us.
Kad obrađujemo vaše podatke imate određena prava
Kada Europski odbor za zaštitu podataka obrađuje vaše osobne podatke imate pravo to znati.
Imate pravo na pristup informacijama i na njihovo ispravljanje bez odgode ako su netočne ili nepotpune.
Možete tražiti ih se u određenim okolnostima blokira.
You can also object to it, in certain circumstances, on grounds relating to your specific situation.
Možete zatražiti da se druge stranke kojima su vaši podatci otkriveni obavijeste o bilo kojoj od gore navedenih promjena.
Također imate pravo da vas se ne uključi u automatizirane odluke (koje donose isključivo strojevi) koje utječu na vas, što je propisano zakonom.
You have the right to receive your personal data in a standardised format in case you wish to transfer it to another controller (data portability).
Imate pravo uložiti prigovor u bilo kojem trenutku ako smatrate da su povrijeđena vaša prava na zaštitu podataka.
These rights are outlined in Chapter III of the current data protection Regulation 2018/1725.

Kako ostvariti pravo na zaštitu svojih podataka u EDPB-u
Ako Europski odbor za zaštitu podataka obrađuje vaše osobne podatke i želite ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, pošaljite nam pisani zahtjev e-poštom na e-adresu EDPB-DPO@edpb.europa.eu ili našem službeniku za zaštitu podataka u zapečaćenoj omotnici poštom.
U načelu ne možemo prihvatiti usmene zahtjeve (telefonskim putem ili osobno) jer možda nećemo moći odmah obraditi vaš zahtjev, a da ga prethodno ne analiziramo i pouzdano vas identificiramo.
Vaš zahtjev treba sadržavati detaljan i točan opis podataka kojima želite pristupiti. Ako postoje opravdane sumnje u vaš identitet, od vas se može zatražiti preslika dokumenta koji će nam pomoći u provjeri vašeg identiteta. To može biti bilo koji dokument, primjerice vaša osobna iskaznica ili putovnica. Predate li neki drugi dokument, osobni podatci poput vašeg imena i adrese trebaju biti jasno navedeni kako bismo mogli utvrditi vaš identitet, a svi drugi podatci, poput fotografije ili bilo kakvog osobnog obilježja, mogu biti zacrnjeni.
Naše korištenje informacija iz vaše identifikacijske isprave strogo je ograničeno. Podatci se koriste samo za potvrdu vašeg identiteta i neće biti pohranjeni dulje nego što je za tu svrhu potrebno.

Vaši osobni podatci i naše mrežno mjesto
Mrežno mjesto Europskog odbora za zaštitu podataka naš je najvažniji komunikacijski alat. Na njemu pružamo informacije o svojem radu kao što su naše smjernice, preporuke, primjeri najbolje prakse, savjeti, mišljenja i odluke. Pored toga obavještavamo širu javnost, kao i našu stručniju publiku, o vijestima i informacijama u području zaštite podataka.
Neke od usluga koje se nude na našem mrežnom mjestu zahtijevaju obradu vaših osobnih podataka.
Obradili smo osobne podatke prikupljene na našem mrežnom mjestu u sljedeće svrhe:
- kako bismo vam omogućili pristup našem mrežnom mjestu. Upotrebljavamo tehničke kolačiće samo kako bismo otkrili podržava li korisnik JavaScript ili ne i
- isključivo u svrhu rješavanja zahtjeva ili pritužbe koje nam uputite putem našeg mrežnog mjesta ili na drugi način.
Informacije ne upotrebljavamo ponovno u drugu svrhu koja se razlikuje od navedene. Nikada nećemo objaviti vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga.
Pod određenim uvjetima navedenim u zakonu, možemo otkriti vaše podatke trećim stranama (poput Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Revizorskog suda ili tijela za izvršavanje zakonodavstva) ako je to razmjerno i potrebno, u zakonite i posebne svrhe.
U pravilu vaše osobne podatke ne čuvamo dulje nego što je potrebno u svrhe zbog kojih smo ih prikupili. Na duže razdoblje možemo čuvati vaše osobne podatke u povijesne ili znanstvene svrhe ako postoje odgovarajuće zaštitne mjere.

Društveni mediji
Europski odbor za zaštitu podataka koristi se društvenim medijima za predstavljanje svojeg rada putem često korištenih kanalȃ. Ideje i stajališta koje Europski odbor za zaštitu podataka iznosi na društvenim medijima isključivo su za informativne svrhe. Nikakva se komunikacija preko društvenih medija neće smatrati pravnom ili službenom obavijesti u ime Odbora.