ЕКЗД осигурява яснота относно техниките за проследяване, обхванати от Директивата относно неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения

15 November 2023

Update: Public Consultation deadline changed to 18 January 2024

Брюксел, 15 ноември — ЕКЗД прие насоки относно техническия обхват на член 5, параграф 3 от Директивата относно неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения. Насоките имат за цел да изяснят кои технически операции, по-специално новите и нововъзникващите техники за проследяване, са обхванати от директивата, и да осигурят по-голяма правна сигурност за администраторите на данни и физическите лица.

Председателят на ЕКЗД г-жа Ану Талус заяви: „Не е тайна, че проследяването на дейностите на потребителите онлайн може сериозно да навреди на неприкосновеността на личния живот на хората. Неяснотите по отношение на приложното поле на член 5, параграф 3 от Директивата относно неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения и появата на нови техники, в допълнение към традиционните бисквитки или като тяхна алтернатива, породиха нови рискове за неприкосновеността на личния живот. В тези насоки се обсъждат решения, като например проследяващи връзки и пиксели, локална обработка и уникални идентификатори, за да се гарантира, че не се заобикалят задълженията за получаване на съгласие, посочени в разпоредбата.“

За да се изясни обхватът на тази разпоредба, насоките анализират основните понятия, посочени в нея, като например „информация“, „крайно оборудване на абоната или потребителя“, „електронна съобщителна мрежа“, „получаване на достъп“ и „съхранена информация/съхраняване“. Насоките включват също така набор от практически случаи на употреба, съдържащи общи техники за проследяване. 

Насоките разглеждат единствено приложното поле на член 5, параграф 3 от Директивата относно неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения. Те не се отнасят до начина, по който следва да се получи съгласие, нито до изключенията, посочени в този член. 

 

 

The news published here does not constitute official EDPB communication, nor an EDPB endorsement. This news item was originally published by the national supervisory authority and was published here at the request of the SA for information purposes. Any questions regarding this news item should be directed to the supervisory authority concerned.