Sekretariát EDPB

Sekretariát EDPB sídli v Bruseli a EDPB poskytuje analytickú, administratívnu a logistickú podporu. To zahŕňa:

  • Príprava, vypracovanie, prekladanie a uverejňovanie stanovísk EDPB, záväzných rozhodnutí a iných textov;
  • Zabezpečenie komunikácie s európskymi inštitúciami a verejnosťou;
  • Poskytovanie IT riešení na komunikáciu medzi členmi EDPB;
  • Organizovanie zasadnutí EDPB.

Sekretariát EDPB sa skladá z právnej služby, komunikačného sektora, IT tímu a administratívneho tímu.

Zamestnanci sekretariátu sú zamestnaní EDPS a pracujú na základe pokynov predsedu EDPB. Podmienky spolupráce medzi EDPB a EDPS sú stanovené v memorande o porozumení.

 

Isabelle VEREECKEN
Isabelle VEREECKEN
Head of the EDPB Secretariat
Gwendal LE GRAND
Gwendal LE GRAND
Deputy Head of Unit
Myriam GUFFLET
Litigation and International Affairs Sector
Carolina FOGLIA
Legal Affairs - Cooperation and Enforcement Sector
Greet GYSEN
Information and Communications Sector
Effrosyni PANAGOU
Administrative Matters Sector
Ahmed IMMOUN
IT Matters Sector