EDAV priima pirmąjį sprendimą pagal 65 straipsnį

10 November 2020

Briuselis, lapkričio 10 d. 41-osios plenarinės sesijos metu EDAV dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma priėmė pirmąjį sprendimą ginčui išspręsti pagal BDAR 65 straipsnį. Privalomu sprendimu siekiama išspręsti ginčą, kilusį po to, kai Airijos priežiūros institucija, kaip vadovaujanti priežiūros institucija, paskelbė sprendimo projektą dėl „Twitter International Company“ ir kai kurios susijusios priežiūros institucijos pateikė tinkamus ir pagrįstus prieštaravimus.

Airijos priežiūros institucija paskelbė sprendimo projektą po to, kai 2019 m. sausio 8 d. gavusi bendrovės pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą savo iniciatyva atliko bendrovės „Twitter International Company“ tyrimą. 2020 m. gegužės mėn. Airijos priežiūros institucija susijusioms priežiūros institucijoms pateikė savo sprendimo projektą pagal BDAR 60 straipsnio 3 dalį. Tada susijusios priežiūros institucijos turėjo keturias savaites tinkamiems ir pagrįstiems prieštaravimams pateikti. Susijusios priežiūros institucijos pateikė tinkamus ir pagrįstus prieštaravimus dėl (be kita ko) vadovaujančios priežiūros institucijos nustatytų BDAR pažeidimų, „Twitter International Company“, kaip (vienintelės) duomenų valdytojos, vaidmens ir siūlomos baudos dydžio.

Kadangi vadovaujanti priežiūros institucija atmetė prieštaravimus ir (arba) manė, kad jie nėra „tinkami ir pagrįsti“, ji, laikydamasi BDAR 60 straipsnio 4 dalies, perdavė klausimą spręsti EDAV ir taip inicijavo ginčų sprendimo procedūrą.

Po to, kai vadovaujanti priežiūros institucija pateikė dokumentus, įvertintas jų išsamumas ir 2020 m. rugsėjo 8 d. oficialiai pradėta 65 straipsnyje nustatyta procedūra. Laikantis BDAR 65 straipsnio 3 dalies ir EDAV darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 4 dalies, dėl dalyko sudėtingumo numatytasis vieno mėnesio terminas pratęstas dar vienam mėnesiui.

2020 m. lapkričio 9 d. EDAV priėmė privalomą sprendimą ir netrukus oficialiai apie jį praneš Airijos priežiūros institucijai.

Airijos priežiūros institucija, remdamasi EDAV sprendimu, priims galutinį savo sprendimą, kuris bus nusiųstas duomenų valdytojui, nepagrįstai nedelsiant ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo to laiko, kai EDAV praneš apie savo sprendimą. Vadovaujanti ir susijusios priežiūros institucijos EDAV turi pranešti datą, kada duomenų valdytojui pranešta apie galutinį sprendimą. Gavusi šį pranešimą, EDAV savo sprendimą paskelbs savo interneto svetainėje.

DUK dėl 65 straipsnio

10 November 2020
Publication Type:

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_17