Atzinums 14/2020 par Īrijas kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz sertifikācijas struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar 43. panta 3. punktu (VDAR)

25 May 2020
Atzinums 14/2020 302.2KB
Members:
Topics: