Lēmums 01/2020 par strīdu saistībā ar Īrijas uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz Twitter International Company [starptautisko uzņēmumu "Twitter”] saskaņā ar VDAR 65. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Adopted on: 9 November 2020 Published on: 06 April 2021
edpb_bindingdecision01_2020_lv.pdf 439KB
Members: