Насоки 07/2020 относно понятията „администратор“ и „обработващ лични данни“ в ОРЗД

7 July 2021
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Насоки 07/2020 1.4MB