Smernice 05/2022 o uporabi tehnologij za prepoznavanje obraza na področju preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj

17 May 2023
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Smernice 05/2022 - Različica 2.0 1.6MB