EROD–EIOD Wspólna opinia 5/2021 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji („akt w sprawie sztucznej inteligencji”)

18 June 2021
EROD–EIOD Wspólna opinia 5/2021 1.1MB
Members: