EOVP-ENVP Skupno mnenje 01/2023 k predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi dodatnih postopkovnih pravil v zvezi z izvrševanjem Uredbe (EU) 2016/679

19 September 2023
EOVP-ENVP Skupno mnenje 01/2023 632.7KB