Spoločné stanovisko EDPB – EDPS 1/2023 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ďalšie procesné pravidlá na presadzovanie nariadenia (EÚ) 2016/679

19 September 2023
Spoločné stanovisko EDPB – EDPS 1/2023 602.8KB