Annual report

EDPB Annual Report 2022

17 April 2023
Publication Type:

EDPB Annual Report 2021

12 May 2022
Publication Type:

EDPB Annual Report 2020

2 June 2021
Publication Type:
Members:

EDPB Annual Report 2019

18 May 2020
Publication Type:
Members:

EDPB Annual Report 2018

16 July 2019
Publication Type:
Members:

Výroční zpráva

Výroční zpráva sboru shrnuje naše činnosti v průběhu roku a přezkoumává:

  • praktické uplatňování našich pokynů,
  • naše doporučení a zprávy o osvědčených postupech,
  • naše závazná rozhodnutí,
  • úrovně ochrany údajů fyzických osob v EU a případně ve třetích zemích a mezinárodních organizacích.

Zprávu zveřejňujeme na našich webových stránkách a kopie zasíláme Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Archivované informace pro pracovní skupinu podle článku 29 – našeho předchůdce – jsou zveřejněny na této adrese:

Pracovní skupina zřízená podle článku 29