Opinia 17/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy polski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)

3 October 2018
Opinion 17/2018 Poland SAs DPIA List 372.8KB
Members: