Opinia nr 3/2019 w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących wzajemnych zależności między rozporządzeniem w sprawie badań klinicznych (RBK) a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (art. 70 ust. 1 lit. b))

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Opinia nr3/2019wsprawie pytańiodpowiedzi dotyczących wzajemnych zależności między rozporządzeniemwsprawie badań klinicznych (RBK) aogólnym rozporządzeniem oochroniedanych (RODO) (art.70 ust.1 lit.b)) 162.5KB
Members:
Topics: