Avizul nr. 25/2020 privind proiectul de decizie al autorității de supraveghere din Suedia cu privire la regulile corporatiste obligatorii pentru operatori ale Tetra Pak