Opinjoni 28/2020 dwar l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Awtorità Superviżorja Spanjola fir-rigward tar-Regoli Korporattivi Vinkolanti tal-Kontrollur ta’ Iberdrola Group