Aanbevelingen 1/2022 inzake aanvragen tot goedkeuring alsmede de elementen en beginselen die moeten worden opgenomen in bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkingsverantwoordelijken (artikel 47 AVG)