Richtsnoeren 1/2019 voor gedragscodes en toezichthoudende organen in de zin van Verordening 2016/679

4 June 2019
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Richtsnoeren 1/2019 289.1KB
Members:
Topics: