EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)

12 July 2019
Gezamenlijk advies nr. 1/2019 van het EDPB en de EDPS inzake de verwerking van patiëntengegevens en de rol van de Europese Commissie binnen de digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid (eHDSI) 166.5KB
Members:
Topics: