Bindende afgørelse 1/2021 om tvisten vedrørende den irske tilsynsmyndigheds udkast til afgørelse om WhatsApp Ireland i henhold til artikel 65, stk. 1, litra a), i databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Adopted on: 28 July 2021 Published on: 25 March 2022

Please find the decision of the IE SA in the EDPB Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism or directly here. The corrigendum to the IE SA decision is directly available here.

Bindende afgørelse 1/2021 om tvisten vedrørende den irske tilsynsmyndigheds udkast til afgørelse om WhatsApp Ireland i henhold til artikel 65, stk. 1, litra a), i databeskyttelsesforordningen (GDPR) 760.6KB
Members: