Нашата работа и способи

ЕКЗД прилага редица подходи и способи, за да осигури единно разбиране и прилагане на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).