Međunarodna suradnja

Surađujemo s međunarodnim organizacijama i nadzornim tijelima država izvan EU-a u cilju podupiranja djelotvornog izvršenja zakonodavstva i razmjene najbolje prakse.

To činimo djelujući u okviru niza međunarodnih okvira, kao EOZP ili posredstvom naših pojedinačnih članova. Promičemo i zajedničke programe osposobljavanja i razmjene osoblja.

Okviri za međunarodnu suradnju

U nastavku je naveden otvoren popis okvira za međunarodnu suradnju u području privatnosti i zaštite podataka.

 • Vijeće Europe međunarodna je institucija koja promiče ljudska prava, uključujući zaštitu podataka. Konvenciji Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca u vezi s automatskom obradom osobnih podataka (Konvencija br. 108.) mogu pristupiti europske zemlje i zemlje izvan Europe.
 • Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) - međunarodna organizacija koja promiče poboljšanje gospodarskog i društvenog života ljudi u cijelom svijetu. Njezina Radna skupina za sigurnost i privatnost u digitalnom gospodarstvu (SPDE) radi na politikama kojima se osigurava da digitalna sigurnost i zaštita privatnosti podupiru razvoj digitalnog gospodarstva
 • Međunarodna konferencija povjerenika za zaštitu podataka i privatnosti (ICDPPC) – globalna konferencija
 • Proljetna konferencija europskih nadležnih tijela za zaštitu podataka
 • Globalna mreža za zaštitu privatnosti (GPEN) - mreža nadležnih tijela za zaštitu privatnosti
 • Berlinska skupina - Međunarodna radna skupina za zaštitu podataka u telekomunikacijama (ICDPPC)
 • Frankofono udruženje nadležnih tijela za zaštitu osobnih podataka (AFAPDP)
 • Nadležna tijela za zaštitu podataka srednje i istočne Europe (CEEDPA)
 • Azijsko-pacifički forum za zaštitu privatnosti (APPA) - mreža azijskih nadležnih tijela za zaštitu privatnosti
 • Azijsko-pacifička gospodarska suradnja (APEC)
 • Mreža Common Thread (CTN)
 • Ibero-američka mreža za zaštitu podataka (RIPD)