Naléhavé závazné rozhodnutí 01/2021 ohledně žádosti podané německým dozorovým úřadem v Hamburku podle čl. 66 odst. 2 nařízení GDPR, aby bylo nařízeno přijetí kone čných opatření týkajících se spole čnosti Facebook Ireland Limited

Adopted on: 12 July 2021 Published on: 29 June 2022
Naléhavé závazné rozhodnutí 01/2021 502.5KB
Members: