Prohlášení k balí čku digitálních služeb a strategii pro data