Rekommendationer 01/2020 om åtgärder som komplement till överföringsverktyg för att säkerställa överensstämmelsen med EU-nivån för skydd av personuppgifter

18 June 2021
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Rekommendationer 01/2020 391.6KB