Annual report

EDPB Annual Report 2022

17 April 2023
Publication Type:

EDPB Annual Report 2021

12 May 2022
Publication Type:

EDPB Annual Report 2020

2 June 2021
Publication Type:
Members:

EDPB Annual Report 2019

18 May 2020
Publication Type:
Members:

EDPB Annual Report 2018

16 July 2019
Publication Type:
Members:

Letno poročilo

Letno poročilo Evropskega odbora za varstvo podatkov povzema dejavnosti, ki jih izvajamo med letom, in vključuje pregled:

  • praktične uporabe naših smernic;
  • naših priporočil in poročil o najboljših praksah;
  • naših zavezujočih odločitev;
  • ravni varstva podatkov fizičnih oseb v EU in, kadar je ustrezno, v tretjih državah in mednarodnih organizacijah.

Poročilo objavimo na našem spletišču, kopije pa pošljemo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Arhivirane informacije Delovne skupine iz člena 29, naše predhodnice, so objavljene na naslednji povezavi:

Delovna skupina iz člena 29