Annual report

EDPB Annual Report 2022

17 April 2023
Publication Type:

EDPB Annual Report 2021

12 May 2022
Publication Type:

EDPB Annual Report 2020

2 June 2021
Publication Type:
Members:

EDPB Annual Report 2019

18 May 2020
Publication Type:
Members:

EDPB Annual Report 2018

16 July 2019
Publication Type:
Members:

Gada ziņojums

EDAK gada ziņojumā ir apkopoti pasākumi, ko esam veikuši attiecīgajā gadā un sniegts pārskats par:

  • mūsu pamatnostādņu praktisko piemērošanu;
  • mūsu ieteikumiem un labākās prakses ziņojumiem;
  • mūsu saistošajiem lēmumiem;
  • fizisko personu datu aizsardzības līmeņiem ES un attiecīgos gadījumos trešajās valstīs un starptautiskās organizācijās.

EDAK publicē ziņojumu EDAK tīmekļa vietnē, kā arī ziņojuma kopijas tiek nosūtītas Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

29. panta darba grupas arhivētā informācija ir publicēta šādā tīmekļa vietnē: