Annual report

EDPB Annual Report 2022

17 April 2023
Publication Type:

EDPB Annual Report 2021

12 May 2022
Publication Type:

EDPB Annual Report 2020

2 June 2021
Publication Type:
Members:

EDPB Annual Report 2019

18 May 2020
Publication Type:
Members:

EDPB Annual Report 2018

16 July 2019
Publication Type:
Members:

Tuarascáil bhliantúil

Sa tuarascáil bhliantúil ón EDPB, déantar achoimre ar ár gcuid gníomhaíochtaí le linn na bliana agus caitear súil siar ar na nithe seo a leanas:

  • cur i bhfeidhm praiticiúil na dtreoirlínte uainn;
  • na moltaí agus na tuarascálacha dea-chleachtais uainn;
  • na cinntí ceangailteacha uainn;
  • na leibhéil chosanta sonraí atá ag daoine nádúrtha san Aontas Eorpach agus, nuair is iomchuí, i dtríú tíortha agus in eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Foilsímid an tuarascáil ar ár láithreán gréasáin agus seolaimid cóipeanna di chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

Tá an fhaisnéis chartlannaithe a seoladh chuig Meitheal Airteagal 29 – an comhlacht a tháinig romhainn – foilsithe ag an nasc seo a leanas:

Meitheal Oibre Airteagal 29