Annual report

EDPB Annual Report 2022

17 April 2023
Publication Type:

EDPB Annual Report 2021

12 May 2022
Publication Type:

EDPB Annual Report 2020

2 June 2021
Publication Type:
Members:

EDPB Annual Report 2019

18 May 2020
Publication Type:
Members:

EDPB Annual Report 2018

16 July 2019
Publication Type:
Members:

Årlig rapport

Databeskyttelsesrådets årlige rapport indeholder en sammenfatning af vores aktiviteter i årets løb og en gennemgang af:

  • den praktiske anvendelse af vores retningslinjer
  • vores henstillinger og rapporter om bedste praksis
  • vores bindende afgørelser
  • databeskyttelsesniveauet for fysiske personer i EU og, hvis det er relevant, i tredjelande og internationale organisationer.

Vi offentliggør rapporten på vores websted, og vi sender kopier til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

De arkiverede oplysninger vedrørende Artikel 29-Gruppen – vores forgænger – er offentliggjort under følgende link:

Artikel 29-Gruppen