Dikjarazzjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (BEPD) dwar ir-reviżjoni tar-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika u l-impatt tiegħu fuq il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-privatezza u l-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet tagħh

25 May 2018
EDPB statement on ePrivacy Maltese 84.1KB
Members:
Topics: