Изявление относно решението на Съда на Европейския съюз по дело C-311/18 — Data Protection Commissioner/Facebook Ireland и Maximillian Schrems

17 July 2020
Изявление относно решението на Съда на Европейския съюз по дело C-311/18 — Data Protection Commissioner/Facebook Ireland и Maximillian Schrems 86.7KB
Members: